nachtovernames.jpg

Bij verbouwingen komt het soms voor dat een glasvezelkabel in de weg ligt. Hier kunnen we oplossing bieden door het bestaande traject om te leiden.

Mits goede voorbereiding kunnen we de onderbreking beperken tot 1 dag, nacht of zelfs enkele uren.